معرفی نامه

معرفی نامه

دکتر اصغر جنابی در سال 1363 در تبریز متولد شد و موسیقی را از یازده سالگی با ساز «نقاره» آغاز کرد. وی سلفژ و مقدمات صداسازی را در محضر استاد «خسرونژاد آریا» فرا گرفت و بعد از گذراندن دوره هایی بنا به پیشنهاد ایشان، راهی «کنسرواتور کومیتاس» در ارمنستان شد و از محضر پروفسور «والری هاروتونیان» یکی از استادان بنام در صداسازی بهره برد. وی بعد از اتمام دوره‌های لیسانس و فوق‌لیسانس با درجه ادامه ...

خدمات

خدمات